Assessoria en anàlisis clíniques

Serveis d'anàlisis clíniques i assessorament de resultats
amb lliurament ràpid de diagnòstics garantida.

La nostra experiència en Anàlisis Clíniques des de fa més de 30 anys i el nostre interès a oferir una atenció personalitzada i altament especialitzada fa que les característiques més importants a destacar en el nostre laboratori siguin les que es descriuen a continuació:

 • Una alta calidad de atención al paciente, celeridad en su proceso y entrega de resultados.
 • El seguimiento del Historial analítico.
 • Estudios de evolución del paciente.
 • La realización de Controles de Calidad internos y externos.
 • Trato rápido, personal y directo con los facultativos para comentar e interpretar resultados de los análisis.
 • Diseño de perfiles analíticos adecuados y económicos para cada necesidad médica.
 • La presentación de nuevas técnicas diagnósticas, con asesoramiento sobre sus indicaciones e interpretación, adaptándonos a sus circunstancias.

Els facultatius del nostre laboratori estan oberts a qualsevol consulta, demanda d'informació o assessoria en l'àmbit de les anàlisis clíniques i la seva interpretació, amb la finalitat de col·laborar des de la nostra experiència tant en l'àmbit de la diagnosi clínic com del seguiment del pacient, buscant també les proves més econòmiques possibles.

Oferim assessorament, informes de resultats clars i complets, que inclouen els Valors de Referència i les trucades d'atenció en els resultats patològics. En cas de requerir-ho, es poden incloure notes aclaridores per a la interpretació dels resultats en funció de la clínica o altres variants, així com a recomanació de proves complementàries per a un diagnòstic més precís, quan això sigui necessari.

Tot això en temps compresos entre les 24-48h per a les anàlisis rutinàries i un màxim d'una setmana per a proves especials. Els resultats de determinades anàlisis urgentspodran ser anticipats al clínic quan aquest ho sol·liciti.

El personal del nostre equip està a la disposició dels nostres clients per a qualsevol aclariment que desitgin sol·licitar.

Contacti'ns

Oferim assessorament a diversos nivells

 • En les consideracions prèvies a la presa de mostra.
 • En la interpretació dels resultats o en l'evolució d'aquests.
 • En el disseny de les proves analítiques més eficients per a cada pacient.
 • En el disseny de perfils de revisió específics a cada especialitat clínica, incorporant noves tecnologies.

Lliurament de resultats

La nostra activitat es caracteritza per un ràpid lliurament de resultats.

Un cop realitzada l'anàlisi i passat el procés de validació, el laboratori fa arribar els resultats del mateix de la manera més ràpida i còmoda possible. D'aquesta manera, vostè pot triar entre qualsevol de les següents formes per rebre els seus resultats:

 • Per correu electrònic (e-mail): Servei on-line de transferència de resultats per correu electrònic.
 • Per delegat: Des de la delegació més propera se li farà lliurament dels resultats en mà.
 • Via Fax: Transmissió de resultats via Fax.
 • Via web: Servei via web de consulta de resultats de manera protegida per registre d'usuari i contrasenya.

Delegacions del Laboratori Dr. Ferrer

Consulta'ns per saber la delegació del nostre laboratori que et sigui més propera.

Consultar delegacions